Sofa đa năng là mẫu sofa bên cạnh chức năng làm sofa ngồi mà còn có thể làm giường, bàn... Mẫu sofa đa năng được nhiều khách hàng lựa chọn là mẫu sofa 2 chức năng vừa làm sofa vừa làm giường. Thông thường có thể dựng lên làm sofa, khi cần có thể ngả xuống hoặc sắp xếp làm giường ngủ. Dưới đây là những mẫu sofa đa năng được nhiều khách hàng yêu thích tại SofaZ