Bộ sofa phòng khách bao gồm nhiều loại sofa kết hợp với nhau như

  • Bộ sofa 1-1-3 gồm: 1 sofa văng ba chỗ ngồi + 2 sofa đơn + bàn sofa
  • Bộ sofa 1-2-2 gồm: 2 sofa văng 2 chỗ ngồi + 1 sofa đơn + bàn sofa
  • Bộ sofa góc gồm: sofa góc + đôn sofa + bàn sofa
  • ...

Có rất nhiều cách phối hợp các loại ghế sofa tạo thành bộ sofa phòng khách. Tuy nhiên, để đặt bộ sofa phòng khách thì đòi hỏi diện tích không gian phòng khách phải trung bình trở lên mới đáp ứng được khối lượng không gian mà bộ sofa phòng khách cần đặt. Nhưng hiệu quả trang trí mà bộ sofa phòng khách đem lại hơn hẳn những mẫu sofa khác như sự sang trọng, đồ sộ và sự tinh tế từ cách trang trí đến sắp xếp không gian phòng khách gia đình.