Menu
Chính sách trả góp

Phí tham gia chương trình trả góp 0% (chưa bao gồm phí chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng quy định tại Phụ lục Biểu phí và nguyên tắc chấp nhận thanh toán được đính kèm Hợp đồng mà hai bên đã ký)

Chính sách trả góp

PHÍ DỊCH VỤ TRẢ GÓP BẰNG THẺ TÍN DỤNG (MPOS)

Phí tham gia chương trình trả góp 0% (chưa bao gồm phí chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng quy định tại Phụ lục Biểu phí và nguyên tắc chấp nhận thanh toán được đính kèm Hợp đồng mà hai bên đã ký) theo từng ngân hàng và theo từng chu kỳ trả góp như sau:

LƯU Ý:

(*) Đối với MaritimeBank: Theo quy định của ngân hàng Maritimebank, ngân hàng sẽ thêm của chủ thẻ 3% phí quản lý dịch vụ trả góp trên giá trị giao dịch đối với kỳ hạn 3, 9, 12 tháng và miễn phí dịch vụ quản lý đối với kỳ hạn 6 tháng.

(**) Đối với Techcombank: Theo quy định của ngân hàng Techcombank, ngân hàng sẽ thu chủ thẻ phí chuyển đổi giao dịch trả góp là 1,1% Giá trị giao hàng (đã bao gồm VAT, tối thiểu 100.000VND/1 giao dịch).

(***) Đối với FE Credit: Đơn vị phát hành thẻ sẽ thu thêm phí chuyển đổi giao dịch trả góp (thu một lần và chưa bao gồm VAT) của chủ thẻ như sau:

Loại phí/Kỳ hạn 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng

Phí chuyển đổi trả góp

(VPB FC thu của Chủ Thẻ)

1,99% 2,99% 3,99% 3,99%

 

Các bài viết khác